ALBUM

ALBUM: Umlabalaba – Ilo Nalo Naloya

By

on

Ilo Nalo Naloya is a vibrant and eclectic album that showcases Umlabalaba’s versatility as an artist. With influences ranging from Afrobeat to reggae to hip-hop, Umlabalaba takes listeners on a musical journey filled with infectious rhythms and soulful melodies.

Each track on the album tells a story, whether it’s a celebration of love and life or a reflection on the challenges of everyday existence.

The project also included a hit track titled Ilo Nalo Naloya.

Standout tracks include the upbeat and catchy Naloya Umlabalaba, the introspective Sihamba Ngesikhathi, and the uplifting anthem Thula Mntanami.

With its infectious energy and heartfelt lyrics, Ilo Nalo Naloya is a must-listen for fans of South African music.

ALBUM: Umlabalaba – Ilo Nalo Naloya

ALBUM: Umlabalaba – Ilo Nalo Naloya

1. Umlabalaba – Shushu Mtanami

2. Umlabalaba – Khuluma Dlozi

3. Umlabalaba – Wawungalelani

4. Umlabalaba – Ilo Nalo Naloya Ft. Samukelisiwe Ncwane

5. Umlabalaba – Umenzeni Umntanami

6. Umlabalaba – Zumbarapepe

7. Umlabalaba – Ngiyawufulathela Ft. Jikelele

8. Umlabalaba – Ushumayela Nesibhamu

9. Umlabalaba – Liyathambama Ft. Imfezemnyama

10. Umlabalaba – Emrafu Ft. Samukelisiwe Ncwane

11. Umlabalaba – Ubeyini Yena

12. Umlabalaba – Wayeqhakazile

13. Umlabalaba – Ngikhulekela Unhlupheko

14. Umlabalaba – Mary Gordon

Recommended for you