LYRICS

LYRICS: Amasiblings – Izitha

By

on

Amasiblings - Izitha

LYRICS: Amasiblings – Izitha

Uyeeey uyelele

izitha izitha Izitha zam lezi

Wath umama wami mina

Labantu engihleka nabo mina bengaphenduk Izitha

Bengingaz Izitha zam lez

bengingaz Izitha zam lez

bengingaz Izitha

Wath umama wami mina

Labantu engihleka nabo mina bengaphenduk Izitha

Bengingaz Izitha zam lez

bengingaz Izitha zam lez

bengingaz Izitha

Bheka sengilimele

ngihamba nab endleleni kodwake

Bheka bangjikele

Izitha Izitha Izitha zam lezi

Bath angisuke endlelen ngiyabatshela kunzima kodwa bona bangiwisa ngempela

Bafisa kungasa ngingasenalutho

Kuse ngingelutho Izitha

Bufun ukushiya kuhlwa kumnyama wee

Kuse ngingelutho

Kuse ngingelutho

Wath umama wami mina

Labantu engihleka nabo mina bengaphenduk Izitha

Bengingaz Izitha zam lez

bengingaz Izitha zam lez

bengingaz Izitha

Wath umama wami mina

Labantu engihleka nabo mina bengaphenduk Izitha

Bengingaz Izitha zam lez

bengingaz Izitha zam lez

bengingaz Izitha

Bengithi mina abangan bam

ay abangan nami

Oh Labantu engihleka nabo

Oh Labantu engihleka nabo

Bengithi mina abangan bam

ay abangan nam

Oh Labantu engihleka nabo

Oh Labantu engihleka nabo

Bazam ukunqaba sekuvume

Nenkosi

hai sekuvum ingelosi

Mina angisiy owomuntu

Ungamuvimbel umuntu

Mase kuvum idlozi

Bazam ukunqaba sekuvume

Nenkosi

hai sekuvum ingelosi

Mina angisiy owomuntu

Ungamuvimbel umuntu

Mase kuvum idloz

Bengithi mina abangan bam

Ey abangan nami

Oh Labantu engihleka nabo

DOWNLOAD AUDIO

Recommended for you