fbpx

LYRICS

[LYRICS] PDot O – Stripes & Swords ft. Kid X & Big Zulu

By

on

Ah man, God damn
Gonna rap right? Alright let’s rap then
Yhii!

No fear we incredible, be a better you
Work hard, the sweat, blood and tears make you credible
Pitch fork, I’m devil proof
We cooking better food
Crucify the king but truth is, I’ll never lose
Sword fights in the jungle, with the torch like
We boss like, Tony Soprano up in the porch, might…
Catch you slipping
I’m way past your wisdom
I’m sorry, virus the flow crash your system
What’s popping? Ain’t nothing much but it’s clock work
I got Zulu swinging spears with the mic first
Pin the right verse, been fresh since my birth
All Star, motherfuckin’ king, check the Converse
Good Lord!
Spirit of war, we damage ’em
Drum knock like a band camp, call me hanogen
We special but they Special Ed
Extra fake friends
Exterminate you chumps cause you forever beg
I’m a man, understand that I stand for truth
Whether they flip like the cameras do
We the shit, peep the flies it’s proof
Never stop, I know my mama really glad that I fight and move
Good God
Always on time like Ashanti
He a legend in the making, that’s what God say
Black hero, call me Harry Belafonte
Sippin’ bombay and juice, so let the guns break

Iy’nkinga esinazo akuzona ezethu zinomthelela
Ngamzukwane singibhala incwadi
Abanye benu sebangemaxhegu
Nezalukazi niyofunda wayesho loku ngalela langa
Ngoba ngiyazi ukuthi konakelephi
Ngiyazi ukuthi yibaphi abathakathi aba [?] amanzi

(Pdot O ushuni wenkabi
Kid X, asi rap-e ke)
Mina ngiyindoda emnyama uNonkanyiso umahlekebulawa
Ekhuz’ ibuye
Abanye bathi inkabi iyanqumana, shwele baba
Izono zami inkabi iyabulala
Ukuhlukaniswa ukufa kuphelile kungangena nahlukana
Eish, baba thethelela izono zami
Ushuni wenkabi inkami izitha zami azikahlangani
Aw’ laphe ngiphuma khona sizwana amandla singaxabani
Kade silindele ama bars sithi ayeza awazwakali
Iy’nkulumo zizofika zithi akaveli e TV
Akadlali e-radio-weni, usehlulwa oNasty C
Nawe u-rapper kakhulu, ngoba ulalela o skrrr skrrr
Super 16 le engine mangingena kukhuphuka iBP
Lomhlaba uyahlaba bathi inkabi ithwele kanzima
Masifika kuyakhanya angitatazeli ubheke ngisafika
Ekhaya lenhlamba ushuni awungeni bafana ngizalile
‘Sekho nokuzazisa uphuma ngoba awujike ngiyajika

 

Kubancono ke uma iphehlwa abathakathi bakude
Mabekhehlwa bozalo awalapheki kalula ngoba bayazazi izinsila
Bazi namangcwabo ukuthi kungcwatshwe bani la
Kodwa ngiyabazi
Nokuthi bathaka maphi amakhubalo, ngiyabazi
Angikhathali mina
They know I flow ridiculous
My style fresh as a peppermint
Don’t let me go out on a limb and expose on these tracks boy
I do it definitely
Since it’s evident I’m one with the infinite
My second wind is like the coming of Christ
Now that I come to think of it,
I’m still that one thing they couldn’t solve yet
So read a famous quote yeah
This was taken from a page on the book of my success story
Been this way since the womb
Out the gate, barely got escorted
With u-mama who carried me for 9 months and
Brought me to a world that would overly love me
The way of my upbringing is adjacent to how I’m bringing the change
They try to keep me in chains
I’m Houdini, I came with a sword
I told, many the monsters wouldn’t
Shake my peace but elevate my conscious
This is stuff for dreams, none of my eyes closed
Everything I been saying is just the gospel

Recommended for you