LYRICS

[LYRICS] Winnie Khumalo – Phezulu

By

on

 

Noma kumnyama ngiyayibona indlela
Ngiguqa ngedolo ngicela kuye
Noma bengizungeza ngibalekela kuye
Ngiguqa ngedolo
Ngicela kuye
Thando lwakhe luvela phezulu

Noma indlela zivaliwe
Nomasengizizwa ngiphela amandla
Noma bengifungela ngibalekela kuye
Amandla akhe avela phezulu

Phezulu
Vela phezulu
Phezulu
Thando lwakhe luvela phezulu

Amandla amandlakhe
Amandla avela phezulu
Amandla amandlakhe
Mandla akhe avela phezulu

Noma kumnyama ngiyayibona indlela
Ngiguqa nge dolo ngicela kuye
Noma bengizungeza ngibalekela kuye
Thando lwakhe luvela phezulu

Noma indlela ivaliwe
Nomasengizizwa ngiphela amandla
Noma bengifungela ngibalekela kuye
Amandla akhe avela phezulu

Konke lokhu obona nginakho mina ngikucela kumdali
I style I swag islumiso
Nazozivela kumdali
Kuze amaphupho akho
Afezeke. Guqa ngedolo ucele kumdali ngizomlandela ngizomlandela
Njalo ngizomlandela umdali

Konke lokhu obona nginakho mina ngikucela kumdali
I style I swag islumiso
Nazozivela kumdali
Kuze amaphupho akho
Afezeke. Guqa ngedolo ucele kumdali ngizomlandela ngizomlandela
Njalo ngizomlandela umdali

Amandla amandlakhe
Amandla avela phezulu
Amandla amandlakhe
Mandla akhe avela phezulu

Amandla amandlakhe
Amandla avela phezulu
Amandla amandlakhe
Mandla akhe avela phezulu

Amandla amandlakhe
Amandla avela phezulu
Amandla amandlakhe
Mandla akhe avela phezulu

Amandla amandlakhe
Amandla avela phezulu
Amandla amandlakhe
Mandla akhe avela phezulu

Ngisize Maye ngiyasaba
Thando lwakhe luvela phezulu

Recommended for you